Královéhradecký děkanát (protopresbyterát) Tisk

Děkan (protopresbyter):

o. prot. Mgr. Adrián Kostilník