Pražský děkanát (protopresbyterát) Tisk

Děkan (protopresbyter):

o. mitr. Mgr. Kornel BALÁŽ