• Apoštolský exarchát řeckokatolické církve v České republice
 • Apoštolský exarchát řeckokatolické církve v České republice
 • Apoštolský exarchát řeckokatolické církve v České republice
 • Apoštolský exarchát řeckokatolické církve v České republice
 • Apoštolský exarchát řeckokatolické církve v České republice
 • Apoštolský exarchát řeckokatolické církve v České republice
 • Apoštolský exarchát řeckokatolické církve v České republice
 • Apoštolský exarchát řeckokatolické církve v České republice
 • Apoštolský exarchát řeckokatolické církve v České republice
 • Apoštolský exarchát řeckokatolické církve v České republice
 • Apoštolský exarchát řeckokatolické církve v České republice
 • Apoštolský exarchát řeckokatolické církve v České republice
Domov Aktuality Zasvěcení apoštolského exarchátu Neposkvrněnému srdci Panny Marie
Zasvěcení apoštolského exarchátu Neposkvrněnému srdci Panny Marie PDF Tisk Email

 

Fatimská sobota v katedrále sv. Klimenta

V rámci oslav Jubilea Fatimy putovala po naší republice socha Panny Marie přímo z místa zjevení ve Fatimě. V sobotu 16. září doputovala do naší katedrály sv. Klimenta. Uvítal ji zde početný zástup řeckokatolických a římskokatolických věřících. Archijerejskou liturgii ke cti Panny Marie sloužil dopoledne se svými kněžími otec biskup Ladislav. Po liturgii zasvětil a svěřil Apoštolský exarchát pod ochranu Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Během odpoledne vyplněného modlitbami, duchovním povzbuzením a osobním ztišením měli věřící možnost osobně uctít sochu Panny Marie a dostali na památku její obrázek. Dílem Prozřetelnosti je, že se tato mimořádně milostivá událost stala v den posvěcení katedrály sv. Klimenta (16. 9. 1715).

Text modlitby zasvěcení:

„Hle, stojíme před Tebou, Matko Kristova, před tvým Neposkvrněným Srdcem a společně s celou katolickou církví se toužíme připojit k zasvěcení, které z lásky k nám učinil Tvůj Syn svému Otci: „a pro ně se zasvěcuji – řekl – aby i oni byli posvěceni v pravdě“ (Jn 17,19). Chceme se připojit k našemu Vykupiteli v tomto zasvěcení pro svět a pro lidi, které má v jeho Božském Srdci moc odpuštění a dosáhnout smíření.

Obejmi láskou Matky a služebnice Páně věřící tohoto Apoštolského exarchátu, který Ti svěřuji a zasvěcuji, plný starostí o pozemský a věčný úděl lidí všech našich národů a národností žijících na tomto území.

Moc tohoto zasvěcení překonává každé zlo, které je duch temnot schopen podnítit v lidském srdci a uskutečnit v dějinách. Víme, že každé zlo se rodí v srdci, ale také každé dobro má původ v čistém srdci. Ať Tvé Neposkvrněné Srdce nám pomáhá být vždy blíž k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.

Buď velebena nad všechny tvory, ty, služebnice Páně, která jsi v naprosté poslušnosti následovala Boží volání. Pod tvou ochranu se utíkáme, svatá Matko Boží, oroduj za nás a ochraňuj nás!“

 

 

videozáznam této slavnosti můžete shlédnout zde: https://www.youtube.com/watch?v=fNqtQEULe3U

fotografie na FB farnosti Nejsv. Trojice: https://www.facebook.com/FarnostNajsvatejsejTrojice/

 

 

 
TOPlist